Ömo 850

Ömo 850 blev tegnet af Halvor Rosenbaum og bygget på Övermo Varv AB i Leksand i Sverige. I Danmark blev båden kaldt Omø 85. Husky Dane er baseret på denne båd.

Arkivet fra Baess Boats

Jeg har været på besøg hos Finn Horte, der fik overdraget arkivet over de første 66 Husky Dane både, fra Klaus Baess. Vi fik en snak om Husky Dane bådene og delte et par sejlerhistorier henover køkkenbordet. Grunden til besøget var at Finn havde indvilget i at overdrage arkivet til mig, for at sikre det ikke går tabt.

Tak Finn

Arkivet står nu hos mig og alle forespørgsler ang. de første 66 Husky Dane både fra Baess Boats kan sendes til mig på e-mail morten@harding.dk.